η M ε γ α λ ύ τ ε ρ η Σ ο φ ί α Κ ρ ύ β ε τ α ι Σ τ η ν Α π λ ό τ η τ α Κ α ι Τ η ν Φ υ σ ι κ ό τ η τ α Τ ω ν Π ρ α γ μ ά τ ω ν . Δ ε ν Τ η ν Δ ι α κ ρ ί ν ο υ μ ε , Α κ ρ ι β ώ ς Ε π ε ι δ ή Ο λ α Ε ί ν α ι Τ ό σ ο Α π λ ά Κ α ι Φ υ σ ι κ ά .


02 Δεκεμβρίου 2006

...
- Θα'ρθεις μαζί μου?


- Πού?


- Παντού.


- ...Εντάξει, πάμε.

3 σχόλια:

Παιδίσκη ερωμένη είπε...

Έτσι πρέπει.
Και να κλείνουμε τα μάτια,
και να αφηνόμαστε...

Nathalie είπε...

Πολύ πολύ πολύ όμορφο! Τις καλησπέρες μου! (Justelene.wordpress.com)

unlearn είπε...

Καλώς την!
:)