η M ε γ α λ ύ τ ε ρ η Σ ο φ ί α Κ ρ ύ β ε τ α ι Σ τ η ν Α π λ ό τ η τ α Κ α ι Τ η ν Φ υ σ ι κ ό τ η τ α Τ ω ν Π ρ α γ μ ά τ ω ν . Δ ε ν Τ η ν Δ ι α κ ρ ί ν ο υ μ ε , Α κ ρ ι β ώ ς Ε π ε ι δ ή Ο λ α Ε ί ν α ι Τ ό σ ο Α π λ ά Κ α ι Φ υ σ ι κ ά .


10 Σεπτεμβρίου 2007

που, ποιος, πως....ααααααααα!!!!!!Λαλαλααααα!!!!!

Ναι ναι είμαι χαμένη, είμαι μια χαμένη το ξέρω....
Θα προσπαθήσω σύντομα να ασχοληθώ όπως πρέπει με τούτο το μπλογκάκι....
Ναι είμαι ακόμα στο νησί.
Και δεν ξέρω και για πόσο ακόμα...
Λαλαλαλααααααα.....ωραία που ναι η ζωή όταν δεν έχεις σκοτούρες.

Ωραία που είναι η ζωή εδω στο μακρινό νησί που δεν έχεις επαφή με το τι γίνεται γύρω σου....

Έχω ξεχαστεί.

Παω να συνεχίσω τις βόλτες μου σε φθινωπορινά τοπία.Παω να συνεχίσω τα γλέντια σε δροσερές βραδυές.Παω να παντρέψω τον αδερφό μου σε τρικούβερτο γλέντι........Και θα επανέλθω.


Φιλώ σας!Λαλαλαλαααα.....!!!