η M ε γ α λ ύ τ ε ρ η Σ ο φ ί α Κ ρ ύ β ε τ α ι Σ τ η ν Α π λ ό τ η τ α Κ α ι Τ η ν Φ υ σ ι κ ό τ η τ α Τ ω ν Π ρ α γ μ ά τ ω ν . Δ ε ν Τ η ν Δ ι α κ ρ ί ν ο υ μ ε , Α κ ρ ι β ώ ς Ε π ε ι δ ή Ο λ α Ε ί ν α ι Τ ό σ ο Α π λ ά Κ α ι Φ υ σ ι κ ά .


12 Απριλίου 2009

olaitipota*Μυρουδιές! Μυρουδιές παντού! Τι ωραίες μυρουδιές...
Η άνοιξη είναι εδώ.
Και πολλές σκέψεις και αρκετοί νέοι παράγοντες και αλλαγές γερές στον ορίζοντα και ενας ανεμοστρόβιλος που τα σαρώνει όλα και στο πέρασμα του αφήνει μουσικές, γλυκές γεύσεις και γέλια χαράς.
Έτσι απλά.Το περπάτημα μέσα απο το πάρκο τη νύχτα.
Έτσι απλά.Οι μυρωδιές απο τις ανθισμένες νερατζιές που μας έχουν πάρει τα μυαλά.
Ω ναι...η άνοιξη είναι παντού!

Γι αυτό πάμε στα βουνά και στις θάλασσες...πάμε στα ανθισμένα χωράφια.


Καλό Πάσχα!!
Viva la vida!
ole!

01 Απριλίου 2009
imeratiskoukoulas.blogspot.com


Καλή πρωταπριλιά....μουαχαχαχαχααα!!!