η M ε γ α λ ύ τ ε ρ η Σ ο φ ί α Κ ρ ύ β ε τ α ι Σ τ η ν Α π λ ό τ η τ α Κ α ι Τ η ν Φ υ σ ι κ ό τ η τ α Τ ω ν Π ρ α γ μ ά τ ω ν . Δ ε ν Τ η ν Δ ι α κ ρ ί ν ο υ μ ε , Α κ ρ ι β ώ ς Ε π ε ι δ ή Ο λ α Ε ί ν α ι Τ ό σ ο Α π λ ά Κ α ι Φ υ σ ι κ ά .


16 Ιανουαρίου 2010

com saudade...
Πόσες στιγμές χρειάζονται για να ερωτευθείς έναν άνθρωπο?

Πόσο τσίπουρο πρέπει να καταναλώσεις για να κλάψεις τα βάρη της ψυχής και να λυτρωθείς?

Πόσα δάκρυα πρέπει να ρίξεις στη λίμνη για να την κάνεις δικιά σου?

Πόση ομορφιά αντέχει το ανθρώπινο μάτι?

Πόση ευτυχία η ανθρώπινη καρδιά?
Πόσο μπορεί να σε γεμίσει μια μουσική, μια μελωδία!
Πόσους ζουρνάδες μπορούν να αντέξουν τα αυτιά μου?
Πόση συγκίνηση η ψυχή μου?
Πόση η χαρά του αναπάντεχου!

Πόσες στιγμές χρειάζονται για να ερωτευθείς έναν άνθρωπο??

Και μετά???